Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013

Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-673

Thước kẹp đồng hồ Mitutoyo 505 -672

Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505 -671

Thước cặp cơ Mitutoyo 160-155

Thước cặp cơ Mitutoyo160-153

Thước cặp cơ Mitutoyo 530-312, 0-150mm/ 0-6"

Thước cặp Mitutoyo 530-115, 0-300mm/ 0-12"